Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viakatastrofo katastrofo

July 11 2017

8447 7fba
Reposted byrainyjanka89ElodjaimaybebadtantalumpannakieshormezanyaakomalajnainamoglismywszystkopoolunnezavisanSkydelanSkydelanlekkaprzesadaleniwieeclikekmietta-worldempatheticAinsworthCasslexxiejustmessaltopaltowestern-feelingpamieciodleglelittledinauniqueLogHiMalatchontomymindMrCoffegadula92ponurykosiarzShittyKittycatherineeeundoneeawakenedalliwantisyoucatchdimomentanybreathohshitcrying-lightningsweetnothinggbreatheslow123anastasiebesomebodyoutofmyheadkanadyjskazimapolskijazzforeverremembermewikszfoxgallaghergoddziLipschenamphetamineQlkanotperfectgirlzdjeciahujaponurykosiarzlovesweetsincrediblemess
Mamihlapinatapai w języku yaghan oznacza uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
Reposted fromwagabunda wagabunda viawyliczanka wyliczanka
5068 c9c8 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viathebelljar thebelljar
Mam najlepszego chłopaka na świecie.
Reposted fromsann sann viagabunia gabunia
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viagabunia gabunia
5610 f061 500

romantisme-pornographique:

Franco Assenza, Untitled, n/d.

Reposted fromnudes nudes

July 10 2017

5155 e637 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viagabunia gabunia
I want to love you without clutching, appreciate you without judging, join you without invading, invite you without demanding, leave you without guilt, criticize you without blaming, and help you without insulting. If I can have the same from you, then we can truly meet and enrich each other.
Virginia Satir
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaciarka ciarka
3060 7e5b
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viagabunia gabunia
7750 e5c2 500

sofiacoppolalove:

Bill Murray and Scarlett Johansson in Lost In Translation.

Reposted fromtwice twice viagabunia gabunia
9224 7246
świrszczyńska. gorzko w sumie. 
Reposted fromrol rol viagabunia gabunia
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
Reposted fromSayid Sayid viajointskurwysyn jointskurwysyn
8095 0d87
4890 6a8b 500

adski-kafeteri2:

EDWARD WESTON

Reposted fromnudes nudes viakatastrofo katastrofo

July 09 2017

1450 d238
the distance is only physical, my love.
6664 4a0a 500
Reposted fromyannim yannim viatantalum tantalum
Tyle lat czekałem na ciebie (...). Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałem się do góry i spadałem na samo dno. Kochałem i byłem nienawidzony. Ale stale czekałem na ciebie. Wiedziałem, że spotkam wreszcie ciebie, choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata.
— Tadeusz Konwicki
4513 1152 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl