Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

Your skin
touched mine
and I knew
I was home
Reposted bypoezjacytatyAmericanloverzupsonhouda
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viamikrokosmos mikrokosmos
3124 54f1 500
Reposted fromszatanista szatanista viadontbemad dontbemad
8295 619f 500
2179 d68e

From “Feels Like We Only Go Backwards” video.

Reposted fromtwice twice viaciarka ciarka

June 26 2017

8505 1fe1 500

supersonicyouth:

Gustav Klimt

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaPoranny Poranny

June 25 2017

1349 eacd 500
Tajemnica długowieczności z roku 1934.
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viahopelesswanderer hopelesswanderer
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viahopelesswanderer hopelesswanderer
9540 c878
5313 dcb2 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viasmoke11 smoke11
9658 14f8 500
0521 5186
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath*Dzienniki 1950-1962
Reposted frombluecat bluecat viaciarka ciarka
5155 e637 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viarenirene renirene
6701 4a01
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viarenirene renirene
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl