Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

2433 5222 500
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viarudosci rudosci
3588 80fe 500
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viagabunia gabunia

August 14 2017

"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viasziiiz sziiiz
7501 82aa 500
Reposted fromdeviate deviate viafeedingthesoul feedingthesoul

August 13 2017

4145 986a
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
3105 49c8 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
4589 f64d 500
Reposted frommrgn mrgn viailovegreen ilovegreen
3074 107a 500
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi viatutus tutus
4382 64de 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaolalaa olalaa
4503 e862 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatutus tutus
Najbardziej mi przeszkadzają w życiu łokcie i plecy. Chciałabym, żeby było więcej serca i rozumu.
— Gadające głowy (1980) , reż. Krzysztof Kieślowski
Reposted fromjozefspace jozefspace viamyu myu
2664 1db1
Colorful Ilulissat, Greenland 
Reposted fromrol rol viapannakies pannakies
3542 c233
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viachudazupa chudazupa

Odkąd Cię tu nie ma, przestaję trochę wierzyć, że mogłaś mi się w ogóle przytrafić, że tyle rzeczy pięknych i niezasłużonych może nagle spaść na człowieka.

J. Przybora

Reposted fromUndomiel Undomiel viagdziejestola gdziejestola
Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.
— Jeanette Winterson "Płeć wiśni"
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
8131 45ed
Reposted fromerial erial viaciarka ciarka
8364 a809 500
7730 947c
Reposted fromadaamanth adaamanth vianuwanda nuwanda

August 12 2017

4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl